PRO SAND ENGINEERING S.R.O.

Vývoj a výroba speciálních (nejen) plovoucích zařízení.

Společnost se zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávky strojů a zařízení pro obory přímo související s:

  • těžbou a zpracováním štěrkopísků a kameniva
  • stavby ocelových konstrukcí
  • dodávkami zařízení do cukrovarů

Kompletní řešení pro klíčové dodávky je zabezpečeno vlastním zpracováním strojní projektové dokumentace, dokumentace elektro vč. ASŘ popř. stavební části.

Výroba strojů a zařízení, jejich přeprava, montáž a uvedení do provozu je zabezpečena našimi vlastními pracovníky a prostředky.

Chcete vědět víc o naší činnosti?

  • Pro Sand Engineering s.r.o.
    751 03 Citov 86
  • www.prosand.cz/
  • +420 581 703 049
Zdeněk Oliva
Jednatel
  • +420 603 282 528