O nás

 

Czech Marine Cluster byl založen v r. 2019. Jeho aktivita byla spuštěna koncem roku 2021. Cílem tohoto spolku je vytvoření podpůrné a komunikační základny pro své členy – firmy participující na lodním průmyslu napříč Českou republikou. Hlavní důvod k založení klastru byl především společný zájem širokospektré podpory lodního průmyslu ČR s účelem získání ekonomického přínosu.

Aktivity klastru směřují do 5 prioritních oblastí:

Prezentovat, nabízet a přenášet schopnosti českých firem na české i světové trhy

Zajistit společné PR a prezentaci v zahraničí. Možnost společné účasti na národních stáncích.

Přinášet z trhu aktuální informace

Aplikovat dotační tituly

Vytvářet otevřené databáze kontaktů pro naše členy