Projekty

Czech Marine Cluster aktivně podporuje inovační a další projety, které přináší přidanou hodnotu našim členům. V sekci „projekty“ naleznete české projekty, které vychází z plánů a činností ministerstev ČR. Samozřejmě, monitorujeme i Evropský trh

Hlavička

APLIKACE

Termín realizace: bude brzy spustěn

Věnujete se vývoji nových produktů, zlepšování konstrukčních řešení těch stávajících nebo vývoji nového softwaru? Získejte dotaci na mzdy ve vašem vývojovém oddělení v dotačním programu Aplikace.  Pozor, dotaci nelze využít pro spolupráci…

více informací

NOVUMM KET

Termín realizace: listopad 2022

Interní projekt NOVUMM KET je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu). Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních…

více informací

EXPORTNÍ ALIANCE

Termín realizace: léto 2022

Členové alinace sdílí know-how i náklady a využívají synergie plynoucí z jejich spolupráce. CzechTrade zajistí každé alianci vlastního gestora, který ji provede procesem založení, a poskytne především podporu fungování aliance s cílem…

více informací

Technologičtí lídři

Termín realizace: příjem žádostí je do 16. 6. 2022

Program je zaměřen na podporu
dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou
a aplikační sférou a posílení
institucionální základny aplikovaného
výzkumu.

více informací

Program TREND

Termín realizace: Bude brzy spuštěn

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR).  Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který má motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků…

více informací

Operační program

Termín realizace: předpoklad spuštění 2Q.2022

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace…

více informací