Program DOPRAVA 2020+

Modernizace dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby – program Ministerstva dopravy