NOVUMM KET

Interní projekt NOVUMM KET je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií (key enabling technologies).

METS TRADE 2022 je zařazen do tohoto programu.