Operační program

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027.

Přinášíme předběžné základní informace, které budou průběžně aktualizovány dle vývoje jednání s EK a MMR-NOK a dalších.

Základní informace:

Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)

Schválená výše alokace pro OP TAK: 81,5 mld. Kč / 3,2 mld. EUR

Forma podpory:

  • dotace
  • finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou)

Kdo bude moci žádat?

  • zejména malé a střední podniky
  • ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců

Podporované území:

Žádosti o dotace budou administrovány v navazujících systémech MS2021+ (IS KP21+).