CMC V YACHTU

Malý krůček pro svět, velký pro klastr. Povědomí o klastru se naplno šíří krajem. Děkujeme Vám za projevenou důvěru. Pevně věříme, že tvrdá práce brzy ponese sladké plody.