Inovace

Hlavička

PODPORUJEME INOVAČNÍ POTENCIÁL A MOŽNOSTI RŮSTU NAŠICH ČLENŮ

Udržujeme přehled o projektech a dle aktuálních požadavků Vám jsme nápomocní.

Vnímáme inovace jako neodmyslitelnou cestu k firemnímu růstu. Víme, že investice do vlastních zaměstnanců, jejich vzdělaní a kreativity, do experimentálních projektů aj. můžou být tou správnou cestou, jak udržet konkurenční náskok.

VÝBĚR DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Dotační prostředí je pro nezasvěceného člověka opravdovou džunglí. Abychom Vám ušetřili čas a nebyli jste vystaveni zbytečnému stresu, spolupracujeme s inovačními centry, MPO, úřady a dalšími organizacemi, díky kterým máme dobrý přehled o programech a soutěžích spojených s inovačními procesy. Mimo to máme nebo zajistíme kontakty na relevantní osoby na těchto místech.

ORIENTACE V ČR I NAPŘÍČ EVROPOU

Sledujeme dění na dotačním trhu na národní i evropské úrovni. Pro členy je průběžné monitorování, které prováníme pravidelně, velmi důležité a výhodné. To následně umožňuje včasné zachycení těch pravých možností.

Tím získáváme dostatečný čas, který umožní kvalitní zpracování projektových žádostí a přípravu finančních podmínek.

PROPOJENÍ

Díky široké síti kontaktů Vás můžeme napojit na vhodného tuzemského nebo zahraničního partnera pro spolupráci. Spolehlivý a důvěryhodný partner je v účasti na projektu nedocenitelný.

Provedeme pro Vás monitoring potenciálních zájemců (tuzemských nebo zahraničních). Zprostředkujeme komunikaci a administrativní procesy v průběhu přípravy projektu.

Jsme propojovacím článkem mezi Vámi, partnery a nositeli projektů.