Jedeme!

Vítejte na našem webu Czech Marine Cluster. Pevně věříme, že na našich stránkách najdete vše, co hledáte. Členská základna roste, klastr sílí a stává se organizací, která má na trhu své jasné místo.

SHORT CLUSTER STORY, aneb jak to všechno začalo…

Nyní za vším stojí MGM COMPRO. Firma s velkými zkušenostmi s projekty na poli nejen leteckého průmyslu. Díky tomu nebylo daleko k myšlence zkusit „něco“ lodního.

„Přání je otcem myšlenky“

Díky náhodě se při práci na jiném úplně jiném projektu sešlo MGM & Compotech. Zde, vzhledem k výrobnímu zaměření firmy Compotech, která již působila v oblasti lodním průmyslu (výroba stěžní), se ukázal první průsečík možné spolupráce.

V čase se ukázalo, že je tento trh zajímavý i další firmy.

Vzhledem k tomu, že v ČR není žádný spolek, který by sdružoval firmy na úrovni dodavatelů tohoto průmyslu, bylo založení tohoto spolku logickým vyústěním.

Nejedná se tedy o umělou organizaci. Vychází ze skutečných potřeb trhu.

Stojí za ním silná firma s jasnou vizí. Firma, která na základě ne vždy dobrých zkušeností s jinými organizacemi ví, co má tento klastr jeho členům přinášet.