Komunikace

Prostředí, ve kterém lidé mluví stejnou řečí a ctí hodnoty poctivé práce, je nejlepší cestou k úspěchu. Společnou strategií Czech marine clusteru je integrace marketingových aktivit, prezentování členských organizací na tuzemských i zahraničních významných výstavách, ministerstvech a ambasádách.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Jako klastr spravujeme společný profil na nejrozšířenějších sociálních sítích jako je Facebook, Linked in, Twitter a Instagram. Být aktivní na sociálních sítích v dnešní považujeme za nezbytné a velmi důležité.

Stejně jako v reálném životě, tak i na sociálních sítích, je první dojem ten klíčový a dlouhotrvající. Pracujeme na vytvoření důvěryhodného prostředí, ve kterém používáme naše sociální sítě tak, jako bychom jednali ‚face-to-face‘.

PŘEHLEDNOST A UŽITEČNOST

K našim členům nabízíme filtry, díky kterým se návštěvník velmi rychle zorientuje v portfoliu možných služeb našich členů. Tím firmám eliminujeme tápání a usnadňujeme vyhledávání mezi nabízenými produkty, službami a aktivitami v rámci klastru i pro možnosti externí spolupráce.

Zpracováváme aktuální novinky v rámci klastru a zároveň sledujeme dění na tuzemských a mezinárodních trzích v oblasti lodního průmyslu.

Kalendář akcí umožňuje sledovat dění: veletrhy, vzdělávací aktivity a aktivity manažera klastru.

SPOLEČNÁ IDENTITA

Dle požadavků členů můžeme připravit společné tiskové materiály – letáky, katalogy, bannery. Chceme jednotný vizuální styl a profesionální marketingovou prezentaci firem.

Pro zahraniční veletrhy, akce a při propagaci členů připravujeme brožuru se základním popisem našich členů, stručným popisem strategie klastru a seznamy schopností našich členů. Jedná se o ucelené PR materiály, které mají za účel trvalou propagaci našich členů.

OSOBNÍ PREZENTACE

Chceme využít hromadný zájem našich členů o výstavy a prezentace na zahraničních i tuzemských veletrzích. Výhodou jsou společné náklady i možnost interní spolupráce mezi zapojenými firmami.

Můžeme žádat o podporu na MPO, MZV a dalších institucích.

Máte-li zájem se prezentovat na konkrétním veletrhu, či iniciovat jakoukoli jinou akci, neváhejte nás kontaktovat.