Příležitosti

Hlavička

Klastry jsou ideálním prostředím pro zvýšení vašich podnikatelských možností. I v zemi bez moře má klastr zaměřený na lodní průmysl velký potenciál. Samozřejmostí je spolupráce a kooperace mezi firmami, ale možnosti se skrývají i ve spolupráci s univerzitami, středními školami, vědeckotechnickými parky. Je jen na Vás, ve kterém sektoru vidíte tu správnou příležitost.

KLASTR NENÍ O GIGANTECH

Velké příležitosti se zde objevují pro malé a střední firmy. Díky kooperaci firem je možné určité problémy poměrně jednoduše řešit. Spolupracovat např. na dopravě materiálu, výrobků nebo sdílet skladovací prostory. Vzájemná spolupráce a promyšlené využívání zdrojů partnerů se naopak může oběma stranám a přinést až nečekané úspory a nové příležitosti.

DŮVĚRA JE PŘÍLEŽITOST

Zde se firmy nachází v prostředí, které se řídí určitými pravidly. Členové mezi sebou navazují bližší vztahy, které jsou mnohdy založeny na gentlemanských dohodách. Takovéto nadstandardní vazby v rámci klastru se mohou proměnit na úzkou spolupráci korunovanou propojením obou subjektů. Různorodost členské základny vytváří i další možnosti spolupráce s nadnárodními firmami a zároveň mohou značně posilovat pozice malých společností, a to při vyjednávání s úřady, vládními institucemi a bankami.  

PUBLIC RELATIONS

Nástroje propagace jsou v dnešní době nezbytné pro každou společnost bez ohledu na její velikost. U klastru je samozřejmě nutné vytvoření a sdílení společné identity a dobrého jména. Správná propagace pak může přilákat i nové a přínosné členy. Společné tiskoviny a sdílené stánky a jsou výborným ukazatelem vytváření příležitostí pro všechny.  Neocenitelnou příležitostí pro firmy je i to, že je klastr může zastupovat a propagovat tam, kde by pro ně účast nebyla např. rentabilní anebo na ni nemají časové kapacity.

.