Vzdělání

Vnímáme vzdělávání jako společnou cestu k rozvoji našich členů.

HLEDÁME CESTY

Nasloucháme našim členům. Víme, jak obtížné může být sehnat kvalitní pracovníky. V dnešní době inovací, globalizace a rychlého tempa je vzdělávání vašich zaměstnanců nutností. Díky členství v klastru se na něm můžeme podílet společně

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ JAKO STRATEGIE K ÚSPĚCHU

Organizujeme společné vzdělávací projekty pro členy klastru. Sledujeme aktuální dotační tituly. Zde využíváme sílu klastru a projekty podáváme hromadně, tím zvyšujeme úspěšnost získání dotace.

Samozřejmě, že pro Vás vyhledáváme zajímavé možnosti, ale jen VY znáte Vaši situaci a můžete nás směrovat nebo nám dávat podměty, které kurzy, semináře nebo jiné vzdělávací akce by pro Vás mohli být zajímavé.

VYŠŠÍ OBOROVÁ SPECIALIZACE

Situace na trhu práce je dnes velmi složitá. Snažíme se být maximálně nápomocní a chceme Vám pomáhat s nedostatkem zaměstnanců i zvyšováním jejich kvalifikace.

Potenciál, který zaměstnanci mají, se může několikanásobně zvýšit, díky absolvování vzdělávacích programů. Ti pak budou moct lépe řídit tým, stanou se soběstačnější a v konečném důsledku budou schopni školit i další lidi v podniku.  

STÁŽE A MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE VZDĚLÁVACÍMI ORGANIZACEMI

Na základě aktivní komunikace s našimi členy můžeme a propojujeme vzdělávací sféru s komerčním trhem. Společně s našimi partnery vytváříme „studie potřeb“, díky kterým můžeme efektivně rozvíjet tuto spolupráci. Podporujeme absolventské programy pro poslední ročníky škol, praxe žáků a studentů. V případě zájmu můžeme zorganizovat exkurze pro Vaše budoucí kolegy.

LOAJALITA JAKO SKRYTÁ INVESTICE

Zaměstnanec, který se cítí být oceňovaný za svou práci, cítí ke stávajícímu zaměstnavateli loajalitu, která se díky podpoře zvyšování jeho kvalifikace zvyšuje. Zvyšováním vzdělanosti zaměstnanců navíc klesá míra fluktuace, což vytváří stabilní a zdravé prostředí firmy.